Obsah

Dobešová Jarmila - sekretariát
asistentka starosty, podatelna, sekretariát, poplatky ze vstupného, zřízení TKR


 

 • vydává rozhodnutí o povolení k provozování výherních hracích automatů
 • vede e-mail elektronickou poštu a podatelnu
 • provádí administrativní a sekretářské práce dle potřeb starosty a místostarosty obce,  připravuje podklady pro obchodní jednání
 • provádí zápisy z jednání rady obce, vyřizuje agendu a úkoly vyplývající z tohoto jednání
 • provádí zápisy z jednání zastupitelstva obce, vyřizuje agendu a úkoly vyplývající z tohoto jednání
 • vede evidenci smluv Obce Ratíškovice
 • spravuje úřední desku OÚ Ratíškovice a vede knihu úřední desky
 • vybírá poplatky za zřízení kabelové televize a vede evidenci přihlášených účastníků na kabelovou televizi
 • vybírá poplatky ze vstupného
 • vede pokladnu na svém úseku
 • aktualizuje  webové stránky obce – úřední deska, výběrová řízení
 • provádění vidimace a legalizace
 • obsluhuje pracoviště Czech POINT
 • vede evidenci cenin (známky, známky na automaty)
 • vede a vyřizuje požadavky na Integrovaný dopravní systém JMK
 • spravuje agendu dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, v platném znění