Obsah

36. ročník Pochodu kolem Ratíškovic


pochod

aktivityTrasa - pěší 10 km

Z areálu Spolkového domu Ratíškovice vyjdeme vpravo. Na první křižovatce opět vpravo. Po 100 m přicházíme k Rybářské baště, odtud vlevo podél Hliníka. Odtud bude cesta v základních bodech značena, značky neničte. Cestou vpravo a následně vlevo přijdeme po 200 m ke sluneční fotovoltaické elektrárně. Jdeme podél oplocení k lesu. Protější lesní cestou přicházíme k ohradě s divokými prasaty, ve vedlejší ohradě chovají daňky. Po prohlídce zvířat pokračujeme polní cestou k bývalé býkárně. Překročíme rohateckou silnici a lesní silničkou jdeme asi 1 km. Dostáváme se ke kapličce Panny Marie, kde projdeme kontrolou a dostaneme razítko na papír s popisem trasy. Odtud po žluté turistické značce, krajem lesa, přijdeme na Rúdník. Kdo nechce jít písčitou polní cestou, může pokračovat asfaltkou ještě asi 1km, pak odbočit vlevo a po dalším 1km jsme na Rúdníku. Odtud známou cestou do Ratíškovic. Pozor u přejezdu je další razítkové stanoviště, kde si děti splní jednoduchý úkol, za který dostanou malou odměnu a razítko. Na přejezdu nás čeká drezína. Junáci nás povozí zdarma. Pokračujeme vlevo, kolem nové pekárny zpět do areálu spolkového domu. Ten, kdo šel po žluté, ušel 8,5 km, kdo šel po asfaltce, ušel 10 km. Občerstvení zajištěno v areálu Baníka.
 

Trasa - pěší 20 km

Ze startu na hřišti Baníku vyjdeme vlevo, po pár metrech na první křižovatce jdeme ulicí U Cihelny dále ulicí Spojnou k hlavní silnici, tu přejdeme po přechodu.   U posledního domu hledáme modrou turistickou značku stáčející se vlevo. Po modré přijdeme k rozcestníku „Zavřená“ , jdeme po ní další 4 km, přicházíme na rozcestí  vedoucí do Dubňan, Mutěnic a Hodonína (máme v nohách 6 km). Silnici přejdeme a pokračujeme lesní cestou vpravo od zahrádek, souběžně se silnicí na Mutěnice. Po 1km chůze odbočíme vpravo do lesa a po žluté tur. značce přicházíme do oblasti chráněné krajiny – Hodonínská Dúbrava. Po 5 km přicházíme do Dubňan. V restauraci Na Kradlově, se můžeme občerstvit (ušli jsme 11,5 km). Odsud pokračujeme po žluté tur. značce lesem necelé 4 km, přicházíme  opět k rozcestníku Zavřená. Zde opouštíme turistické značení a jdeme 1 km rovně lesní cestou, kolem kapličky P. Marie přicházíme k zátočině. Pozor, přecházíme hlavní silnici!!!!!  Novou cyklostezkou a po chodníku přicházíme k restauraci Na Mlýně. Zde vpravo, ulicí Sportovní přicházíme do cíle na hřišti Baníka. Ušli jsme 18 km.

 


 

Trasa - cyklo 10 km

Z areálu Spolkového domu Ratíškovice vyjedeme vlevo. U restaurace Na Mlýně najedeme na cyklostezku a jedeme směrem na Baťovku k lípě. Zde navážeme na novou silnici podél sklepů na Slavín a šlapeme do kopce až k poslednímu sklepu. Tady odbočíme doprava a sjedeme z mírného kopce směrem k silnici. Kdo už má zdatnější cyklisty, najede na silnici vedoucí do Milotic a ujede asi 650 m k vodárně. Kdo si netroufne s dětmi po hlavní silnici, pokračuje polní cestou vedle silnice podél vinohradů k vodárně. A od vodárny už jedeme jenom z kopce  Sjedeme cyklostezkou do Vacenovic, kde si můžeme udělat občerstvovací přestávku v hospodě U Letochů. Od Letochů pokračujeme asi 50 m k odbočce vlevo, na „V“ silnic se dáme vpravo po žluté tur. značce, pořád rovně kolem prodejny COOP a Pekařství pokračujeme směrem na Rúdník a známou cestou do Ratíškovic. Zde šlapací drezína zdarma! Od 10.00 hod do 14.00 hod. Do cíle jedeme kolem nové pekárny na hřiště Baníku.
 

Trasa - cyklo 35 km

Z hřiště Baníku jedeme vlevo k restauraci Na Mlýně. Zde vpravo a ihned vlevo do ulice Za Mlýnem. Kolem zemědělského družstva k prodejně jablek na Vlastě (1,6 km). Na křižovatce odbočíme vlevo do Dubňan  (3 km). Na kraji obce jedeme vlevo (jednosměrná ulička, vjezd cyklistům povolen). Pokračujeme krajem obce, ulicí Na Dílech a Na Močidlech, přijedeme ke zdravotnímu středisku a poště. Na křižovatce jedeme ulicí Nádražní silniční cyklostezkou směr Mutěnice. Po 2 km jízdy obcí, na konci Dubňan odbočíme vpravo směr Jarohněvice. Po 100 m odbočíme vlevo, vjíždíme na cyklostezku Mutěnka. Pozor na přejezd přes hlavní silnici!!!! Po 3 km jízdy cyklostezka 2x zatáčí, my neodbočujeme vlevo, ale pokračujeme rovně k silnici (směr Dubňanská Hora). Na silnici se dáme vlevo směr Mutěnice (0,5 km). Na samém kraji Mutěnic odbočíme vpravo (ukazatel „Rozhledna“) a jedeme k rozhledně (1,7 km). Pokocháme nádherným výhledem na vinice a v údolí ležící obec Mutěnice. Dále jedeme (naproti rozhledně) po asfaltové cestě směr Mutěnice (pozor jedná se o prudký sjezd z kopce). Po 1 km přijíždíme na cestu, jdoucí souběžně s železniční tratí. Odbočíme vlevo, kolem vinných sklepů, „Restaurace pod Búdama“ k železničnímu přejezdu na hlavní silnici (1 km). Přejedeme trať a po 200m odbočíme vlevo na červenou turistickou značku. (Cesta TGM). Po 1km jízdy  přejedeme opět žel. trať a vjíždíme do ptačího ráje, mezi rybníky plné ptactva. Zde se chováme vzhledem k hnízdění ptactva co nejvíce ohleduplně. Po asi 1km jízdy mezi rybníky odbočíme vpravo a po hrázi, podél Kyjovky jedeme 1,8 km. Jsme na Zbrodě u hlavní silnice Hodonín – Brno, odbočíme vpravo, přejedeme žel. trať a jedeme hlavní silnicí. Po 300 m odbočíme vlevo na cyklostezku Podluží. Po ní jedeme 4,5 km, (kolem pramene Kohůtek) na Písečné. Zde odbočíme vlevo po 2,7 km jízdy přijíždíme k rozcestníku žluté, modré a zelené tur. značky. Dále po červené k hlavní silnici Hodonín – Břeclav, kterou přecházíme. Pozor, zde vysoká opatrnost !!!!  Dále po červené, kolem ZOO    (pozor, zde v ,,Lanovém centru“ domluvena 30% sleva po předložení popisu trasy našeho pochodu)  jedeme do Bažantnice, dále ul. Lipová alej k Úřadu práce v Hodoníně. Zde odbočíme vlevo ke světelné křižovatce, kterou přecházíme rovně do ulice Žižkova. Na konci ulice odbočíme doleva a ihned doprava. Přejedeme přes železniční trať a dáme se doprava mezi zahrádky. Po 800 m odbočíme doprava a hned po 100 m doleva. Ujedeme asi 200 m a přijíždíme na křižovatku (Černý most).  Odbočíme vlevo mezi garáže směrem k hlavní silnici č. 55, jedeme kolem hliníku, sběrných surovin a autoservisu AUTO –VASE (950 m). Zde přejdeme hlavní silnici (pozor značný provoz!!!), odbočíme doprava a jedeme po cestě, která je souběžná se silnicí č.55. Po 300 m se cesta stáčí doleva k Pánovu, zde se držíme vpravo směr Pánov. Projedeme Pánovem, přejdeme hlavní silnici, najedeme na novou cyklostezku směr Ratíškovice. Na kraji Ratíškovic zahneme vpravo (ulice U Hájenky), pokračujeme kolem cihelny do cíle na hřiště Baníku.

 

Trasa - cyklo 70 km

Z areálu Baníku vyjíždíme vlevo, po pár metrech se dáme doleva na ul. U Cihelny. Na křižovatce rovně, u bytovek odbočíme vpravo a na konci ulice vlevo na novou cyklostezku směr Hodonín. Na konci cyklostezky přejíždíme po hlavní silnici k Pánovské křižovatce. Zde odbočujeme doleva a po silnici jedeme směr Strážnice. Za mostem přes řeku  Moravu /ujeto 10,5 km/odbočujeme doprava na cyklo. č. 4.  Ujedeme asi 1 km a zahneme doleva. Projíždíme kolem Skalického přístavu, dále přes Výklopník a odtud pokračujeme po nové cyklostezce. Projedeme pod silničním mostem a pokračujeme kolem Baťova kanálu k přístavišti v Petrově, tady přejedeme na opačný břeh a pokračujeme k přístavišti ve Strážnici /máme ujeto 20,5 km/. U přístaviště vjíždíme na hlavní silnici doprava a pokračujeme na náměstí.  Zde odbočíme doprava na cyklo. č 4, žlutá turistická značka směr Mlýnky. Na konci ulice doleva, přejedeme přes hl. silnici rovně, před žel. podjezdem odbočíme doprava. Na konci ulice doleva po žluté turistické značce přes žel. přejezd. Pokračujeme rovně na cyklo. č 46 směr Mlýnky. Po 2,5 km odbočujeme u Altánku doleva a pokračujeme do kopce. Stále se držíme vlevo po cyklo. č. 46 směr Radějov. Na začátku Radějova zahneme doleva a první odbočkou doprava. Jedeme rovně po levém břehu potoka. Na konci Radějova cyklostezka přechází v polní cestu, která nás přivede k bufetu ,,U Zastávky“. Zde najedeme na silnici vpravo a pokračujeme na Lučinu (zde možnost pumptracku, osvěžení a občerstvení). Z Lučiny pokračujeme po silnici směr Tvarožná Lhota. (Při výjezdu na kopec je možnost odbočení doleva – návštěva rozhledny Travičná, případně si můžete užít jednoduchý single-track, který vede do Tvarožné Lhoty). Ve Tvarožné Lhotě odbočíme doleva na cyklostezku do Strážnice, která vede po červené turistické značce. Po příjezdu do Strážnice zahneme za firmou Alnus doprava a na silnici doleva, pokračujeme rovně přes žel. přejezd, za kapličkou před Veselskou branou se dáme doprava směr Bzenec. Za zámeckými sklepy odbočíme doprava a jedeme rovně podél plotu zámecké zahrady. Přejedeme most přes Veličku a pokračujeme po cyklo. č. 4 do Vnorov /máme ujeto cca 40,5 km/. Přes Lidéřovice se dostáváme do Vnorov k hlavní silnici, kterou přejíždíme a odbočujeme doprava a pokračujeme po cyklo. č. 4 až do Veselí nad Moravou, kde na začátku odbočíme po cyklo. č. 4 doleva a projíždíme zámeckým parkem. Po jeho projetí odbočujeme doleva na cyklostezku do Moravského Písku. V Moravském Písku přejíždíme přes hlavní silnici (ul. Velkomoravská) rovně na ulici Konzumní. Na konci se dáme doleva a po 400 m doprava pod železnici, zde hned doleva a jedeme k hlavní silnici. U silnice se dáme doprava a cyklostezkou kolem silnice jedeme do Bzence. Na křižovatce ve Bzenci odbočíme doleva směr Strážnice a najíždíme na novou cyklostezku. Na konci cyklostezky přejdeme přes silnici a pokračujeme kolem Bechtelova pomníku, asfaltovou cestou kolem Litneru a přes Rudník do Ratíškovic do areálu Baníku. Pokud jste nezabloudili, nebo si cestu nezkrátili , tak jste v cíli a máte ujeto asi 72 km.

 

UPOZORNĚNÍ: Pochodujete na vlastní nebezpečí. Od organizátorů nejste pojištěni. Osoby mladší 10-ti let musí mít doprovod starší 18-ti let. Neničte přírodu! Na silnicích pozor na auta! Služba na stadionu je do 16:00 hod.V případě mimořádné události volejte 723 333 699. Před pochodem prostudujte mapy!