Obsah

Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Séčka v Ratíškovicích


Předmětem je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje na realizaci projektu "Restaurování kamenné sochy sv. Jana Nepomuckého v ulici Séčka v Ratíškovicích.

Podrobná specifikace žádosti vč. příloh je pod č.j. JMK28778/2022.

Příjemci je poskytována dotace ve výši 35 000 Kč.

logojmk