Obsah

My zasadíme, vy sklidíte III


EU EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí
žp

 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí.

 

Projekt je zaměřen na výsadbu druhově původních ovocných dřevin v urbanizovaném prostředí obce. Předpokládaný projekt je výsledkem participace s veřejností, která měla kromě souhlasu možnost ovlivnit také druhové složení výsadeb v okolí jejich bydliště. Tento aspekt vnáší do projektu silnou návaznost na tvorbu zeleně sídla v minulosti, kdy bylo druhové složení ovocných stromořadí rovněž pestré a odpovídající požadavkům tehdejších majitelů.

 

Celkové způsobilé výdaje: 1 254 675 Kč
Dotace EU: 752 805 Kč (60 %)
Příspěvek příjemce podpory: 501 870 Kč (40 %)

Datum zahájení realizace projektu: 15. 10. 2019

Datum ukončení realizace projektu: 30. 11. 2019


Řídící orgán:                            Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekty:   Státní fond životního prostředí ČR
                                                     Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Příjemce dotace:                   Obec Ratíškovice

 

logs