Obsah

Učitelé ve dvoře


 

Učitelé ve dvoře

Sokolští bratři – vlevo učitel Kocůrek Josef (r. 1910 Morkůvky. Žil v Ratíškovicích v nájmu u Ivanů v ul. Řádky čp. 269, pak u Valkovičů v ul. Posvátná. Učil zde v letech 1932, 1935/36 - 1940/41 a poč. šk. roku 1941/42. Během II. sv. války byl členem protifašistické organizace Obrana národa a gestapo jej zatklo kvůli středisku branné výchovy u nás, byl vyslýchán a vězněn v Uh. Hradišti. Po válce působil na břeclavsku, kde za komunistů převáděl lidi do Rakouska a dostal za to 15 let.. Po nuceném odchodu ze školství pracoval jako kulisák v divadle v Ostravě, zemřel 9. 1. 1992). S brýlemi učitel Beránek Jaroslav (r. 1911 Podbřežice u Vyškova, v Ratíškovicích působil od r. 1931. Zpočátku žil v nájmu v domě obchodníka Ivana Josefa v ul. Řádky čp. 269 (dnes Blahovo), od šk. rok 1951/52 až do odchodu na zasloužený odpočinek v r. 1971 byl ředitelem místní školy. 26. 3. 1970 získal od vlády titul zasloužilý učitel )