Obsah

Successful Story? – We Are Creating the Future of the European Union - Úspěšný příběh? – Vytváříme budoucnost Evropské unie


Cíle a výsledky projektu:

Cílem projektu bylo zaměření pozornosti obyvatel Evropských zemí na budoucnost Evropy a zároveň vytvoření trvalé sítě mezi partnery. Tento cíl reflektoval na aktuální dění v Evropě, kdy Brexit, rostoucí Euroskepticismus a individualismus podporují nárůst popularity protisystémových hnutí v každé Evropské zemi. Čtyři partneři jsme proto v rámci projektu hledali řešení pro spolupráci, pro využívání příležitostí daných Evropskými finančními mechanismy a pro utvrzení vzájemné mezinárodní spolupráce. Občanům byly poskytnuty důležité informace o EU, jejích prioritách, aby se uměly sami rozhodnout pro EU a ne proti ní. Výsledkem je růst zájmu občanů o EU, o věci veřejné. Projekt se tedy zapojil do řešení budoucnosti Evropy. Zároveň rozvíjel poznání priorit EU, jejího fungování či poznání partnerů samotných. Aktivizace občanů přinesla větší podporu obcí, měst a organizací při jejich snažení.

 

Akce:

V rámci projektu bylo realizováno 7 akcí v různých koutech Evropy. Akce byly realizovány zde:

1) Vouziers (FR) - 24-28/05/2022

2) Daruvar (HR) - 17-19/06/2022

3) Ratíškovice (CZ) - 08-10/07/2022

4) Cífer (SK) - 11-12/07/2022

5) Ratíškovice (CZ) - 26-28/10/2022

6) Popudinské Močidľany (SK) - 29-30/10/2022

7) Vouziers (FR) - 10-12/11/2022

8) Průvodní aktivity – 05/2022 – 11/2022

 

Témata jednotlivých akcí:

1) Vouziers (FR) – Co přinesl BREXIT?

2) Daruvar (HR) – Solidarita pro budoucnost

3) Ratíškovice (CZ) – Evropské občanství je základem pro budoucnost

4) Cífer (SK) – Neziskový sektor, dobrovolnictví, občanství

5) Ratíškovice (CZ) – Spolupráce v rámci EÚ řeší problémy a potřeby samospráv a sdružení

6) Popudinské Močidľany (SK) –Mladí lidé a budoucnost Evropy

7) Vouziers (FR) – Minulost je mementem pro budoucnost

 

Partneři

Obec Ratíškovice (Česko)

Ville de Vouziers (Francie)

MIKROREGIÓN 11+ (Slovensko)

SAVEZ CEHA U REPUBLICI HRVATSKOJ (Chorvatsko)

 

Termín realizace projektu:

05/2022 – 11/2022

Přílohy:

Informační list projektu - CZ

Informační list projektu - EN

DVD obal - Vytváříme budoucnost Evropské unie

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Vouziers (FR) 24.-28.5.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Daruvar (HR) 17.-19.6.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Ratíškovice (CZ) 8.-10.7.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Cífer (SK) 11.-12.7.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Ratíškovice (CZ) 26.-28.10.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Popudinské Močidĺany (SK) 29.-30.10.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Vouziers (FR) 10.-12.11.2022

 

English version

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Vouziers (FR) 24.-28.5.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Daruvar (HR) 17.-19.6.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Ratíškovice (CZ) 8.-10.7.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Cífer (SK) 11.-12.7.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Ratíškovice (CZ) 26.-28.10.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Popudinské Močidĺany (SK) 29.-30.10.2022

Vytváříme budoucnost Evropské unie - Vouziers (FR) 10.-12.11.2022

 

Pozvánka na akci - Co přinesl Brexit?

Pozvánka na akci - Solidarita pro budoucnost

Pozvánka na akci - Evropské občanství je základem pro budoucnost EU

Pozvánka na akci - Neziskový sektor. Dobrovolnictví. Občanství.

Pozvánka na akci - Spolupráce v rámci EU řeší problémy a potřeby samospráv a sdružení

Pozvánka na akci - Mladí lidé a budoucnost Evropy

Pozvánka na akci - Minulost je mementem pro budoucnost

 

English version

Invitation to the event - What Brexit brings?

Invitation to the event - Solidarity for the future

Invitation to the event - The european citizenship is a basis for the future of the EU

Invitation to the event - The non-profit sector. Voluntarines. Citizenship

Invitation to the event - The cooperation with in the EU deals with the problems and needs of the self-governments and accociations

Invitation to the event - The youth and the future of Europe

Invitation to the event - The past is a memento for the future